Kebijakan Penukaran Produk

  • Menyertakan video unboxing
  • Video unboxing perlu menyertakan proses sejak pembukaan (unboxing) kemasan terluar hingga pengecekan produk
  • Penukaran hanya dapat dilakukan dengan artikel yang sama